Nädala info 29.03 – 02.04.2021

  • Distantsõppel 1. – 12. klass.
  • Kontaktõppes 1.c, 2.c, 5. kl õpiabirühm, 6.c, 7.c, 9.c klassid.
  • Kooliraamatukogu avatud 9.00 – 15.00.

Eelinfo
Kirjanduslik mälumäng toimub veebipõhiselt koolivaheajal.

  1. mail kell 14.00 Põhja-Pärnumaa valla hallatavate asutuste meelelahutuslik spordipäev „Nihutame stopperite piire!“ Kaisma Suurjärve Puhkealal.
  • Oodatud on 4-liikmelised võistkonnad, maksimaalselt 3 võistkonda asutuse kohta.
  • Kavas 5 meeleolukat ja sportlikust vormist sõltumatut võistlusala.
  • Igal võistkonnal välja mõelda viktoriini küsimus kas oma asutuse, piirkonna vms kohta (anda kohtunikule võistluspäeval
    kirjalikult).
  • Võistkondade eelregistreerimine 16. aprillini 2021 e-mailil margit.kadak@pparnumaa.ee