Nädala info 26. – 30.04.2021

 • Kõik õpilased distantsõppel ( k.a HEV jm. õpituge saavad õpilased). Toitlustamist ei toimu.
 • Komplekteeritakse aprillikuu toidupakid (a` 16 eurot).

E, 26. 04

T, 27. 04

 • 14.30 õpetajate infokoosolek
 • 15.30 jätkub klassiõpetajate ja huvijuhi koosolek

K, 28. 04

 • koolis viibivad Arhiivikorrastaja OÜ esindajad (toimub A-maja arhiividest toimikute väljavedu).

N, 29. 04

 • 4.- 6. klassi matemaatikaõpetajad registreerivad õpilased piirkondlikku olümpiaadivooru
 • sekretär M. Küttimil veebikoolitus (MTÜ) kell 10.50 – 12.30
 • 12.00 – 18.00 aprillikuu toidupakkida väljastamine väliklassi uksest

R, 30. 04

 • konsultatsioone ei korraldata, toimuvad veebitunnid
 • matemaatikaõpetajad registreerivad soovijad õpilased e-Känguru võistlusmängule
 • kirjanduslik mälumäng MS Teamsis, korraldaja ja läbiviija E. Rand
 • 9.00 – 16.00 aprillikuu toidupakkide väljastamine väliklassi uksest

Eelinfo

 • Alates 3. maist koolis kontaktõppes 1. – 4. klass, HEV õpilased, õpituge vajavad õpilased.
  • 1.a klass ruumis nr 38
  • 1.b klass ruumis nr 206
  • 2. klass ruumis nr 36
  • 3.b klass ruumis nr 32
  • 3.a klass ruumis nr 44
 • 4. mail toimub 9. klasside vanematele veebikoosolek (õppekorraldusest gümnaasiumis).
 • 5. mail kell 10.00 IV – VI kl matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Ülesandeid lahendatakse oma koolis.
 • 5. mail kell 14.00 Põhja-Pärnumaa valla hallatavate asutuste spordipäev Kaisma Suurjärve Puhkealal.
 • 6. mai 11. klassi UT/PT esitamistähtaeg (kaitsmine 20. mai)
 • E-Känguru võistlusmängude ajakava:
  • 11. mai Kadett (7.-8. klass)
  • 12. mai Benjamin (5.-6. klass)
  • 13. mai Juunior (9.-10.klass), Student (11.-12.klass) ja Vilistlane (kõik, kel kool juba lõpetatud)
  • 14.-15. mai Pre-ekolier (1.-2.klass) ja Ekolier (3.-4.klass) (mõlemal päeval saavad osaleda mõlemad vanuserühmad)
   Aega ülesannete lahendamiseks ja vastuste sisestamiseks on 1 tund ja 20 minutit.
 • 9. klasside viimane õppetööpäev on 24. mai.