Hea õpilane ja lapsevanem!

Alates 11.03.2021 on distantsõppel 1. – 12. klassid ja kontaktõppes väikeklassid. Täpsemad juhised õppetöö kohta annab aineõpetaja. E-koolis on veebitundide plaan nädalate kaupa. Veebitunnid toimuvad MS Teams keskkonnas. Õpilast, kes vajab õpetaja hinnangul konsultatsiooni õpitulemuste saavutamiseks, kutsub aineõpetaja kooli.

Märtsikuu 5. -12. klasside toidupakid saab kätte 12.03 või 15.03 kella 9.00-st kuni 16.00-ni. 1. – 4. klasside toidupakke jagatakse 17.03 ja 18.03 kella 9.00-st kuni 16.00-ni. Pakke väljastatakse väliklassi uksest (asub koolimaja taga).

Õppejuht Kaili Salumäe

Ülikoolid pakuvad tasuta kursuseid põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele

10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli pakutavatele tasuta kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle. Põhikoolilõpetajatele avatakse Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikakursusele registreerumine 22. märtsil. Kursused on tasuta, toimuvad e-õppena ja nendel osalemine on vabatahtlik. Osalejate arv on piiratud!
https://www.harno.ee/et/uudised/ulikoolid-pakuvad-jargmisest-nadalast-pohikooli-ja-gumnaasiumilopetajatele-lisatuge

Registreerimine: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/ulikoolide-opitugi/