Õppetöö alates 3. maist

Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.— 4., 9. ja 12. klassid ning hariduslike erivajadustega õpilased (5. kl õpiabirühm- õp. Lossmann, 6.c, 6.d, 7.c ja 9.c ). Teistele klassidele jätkub praegu distantsõpe. Seoses algavate remonttöödega on A-maja klasside õpilased paigutatud koolimaja teistesse ruumidesse: 1.a klass – ruum 38, sisenemine/väljumine koolimaja taga võimla juures olevast väliuksest, riided viiakse klassiruumi ees olevasse eesruumi; 1. b klass – ruum 206 (õpilaskodu II korrus), sisenemine/väljumine õpilaskodu uksest, riided pannakse välisukse juures olevale stangele; 2. klass – ruum 36, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi; 3.a klass – ruum 44, sisenemine/väljumine muusikaklassi juures asuvast küljeuksest, riided jäetakse seal asuvasse nagisse; 3.b klass – ruum 32, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi; 4. klass – ruum 31, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi; 9.a klass – ruum 45, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi; 9.b klass – ruum 46, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi; 12. klass – ruum 41/labor, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided võetakse klassiruumi kaasa. Hommikupuder kell 8.30 – 9.15 Lõunasöök kell 10.35 I – III klassid kell 11.40 – 12.15 4., 5. kl õpiabirühm, 6.c, 6.d, 9. ja 12. klassid Avatud üks pikapäevarühm sõitjatele õpilastele, oode kell 13.40. Alates 3. maist taastuvad kõik bussiliinid. Jätkuvad 2. ja 3. klasside ujumistunnid Tootsis. Kehalise kasvatuse tunnid ja vahetunnid toimuvad õues. Palun riietumisel sellega arvestada. Alates 12-eluaastast kohustus kanda koolihoones kaitsemaski. HTM-i korraldusel tuleb sel õppeaastal ära jätta kõik kooliülesed ja koolidevahelised võistlused, kontserdid ja muud suuremad üritused.

Kaili Salumäe
õppejuht tel 4445010