Nädala info 03. – 07.05.2021

 • Koolis 1. – 4. klass, 5. kl õp. Lossmanni grupp, 6.c, 6.d, 7.c, 9.c, 9. klassid, 12. klass.
 • Teistel jätkub distantsõpe.
 • Seoses algavate remonttöödega on A-maja klasside õpilased paigutatud koolimaja teistesse ruumidesse:
  • 1.a klass – ruum 38, sisenemine/väljumine koolimaja taga võimla juures olevast väliuksest, riided viiakse klassiruumi ees olevasse eesruumi;
  • 1.b klass – ruum 206 (õpilaskodu II korrus), sisenemine/väljumine õpilaskodu uksest, riided pannakse välisukse juures olevale stangele;
  • 2. klass – ruum 36, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi;
  • 3.a klass – ruum 44, sisenemine/väljumine muusikaklassi juures asuvast küljeuksest, riided jäetakse seal asuvasse nagisse;
  • 3.b klass – ruum 32, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi;
  • 4. klass – ruum 31, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi;
  • 9.a klass – ruum 45, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi;
  • 9.b klass – ruum 46, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided pannakse oma garderoobi;
  • 12. klass – ruum 41/labor, sisenemine/väljumine koolimaja peauksest, riided võetakse klassiruumi kaasa.
 • Hommikupuder kell 8.30 – 9.15
 • Lõunasöök
  • kell 10.35 I – III klassid
  • kell 11.40 – 12.15 IV, V kl õpiabirühm, VI c, VI d, IX ja XII klassid
 • Avatud üks pikapäevarühm sõitjatele õpilastele, oode kell 13.40.
 • Alates 3. maist taastuvad kõik bussiliinid.
 • Jätkuvad 2. ja 3. klasside ujumistunnid Tootsis.
 • Kehalise kasvatuse tunnid ja vahetunnid toimuvad õues(valvelaua tädi helistab tunni alguseks koolikella nii peamaja kui ka väliklassi uksel).
 • Alates 12-eluaastast kohustus kanda koolihoones kaitsemaski.
 • HTM-i korraldusel tuleb sel õppeaastal ära jätta kõik kooliülesed ja koolidevahelised võistlused, kontserdid ja muud suuremad üritused.

 • E, 3.05
  • 2. – 3. klassi kirjanduslik mälumäng
  T, 4.05
  • 14.30 õpetajate infokoosolek
  • 18.00 gümnaasiumisse astujatele ja nende vanematele veebikoosolek gümnaasiumi õppekorraldusest (link leitav kooli kodulehelt)
  K, 5.05
  • 4. – 6. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor oma koolis algusega kell 10.00 ruumis nr. 42
  • M. Privits teeb ettekande Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja “Ettevõtete ja koolide koostööseminaril”
  N, 6.05
  • 11. klassi UT/PT esitamistähtaeg (kaitsmine 20. mai)
  R, 7.05
  • 10.00 inglise keele riigieksam (kirjalik) ruumis nr. 47
  • E. Rand pedagoogika veebikursusel
  Eelinfo
  ▫ 10. mai inglise keele riigieksami suuline osa algusega kell 9.00 ruumis nr.47
  ▫ E-Känguru võistlusmängude ajakava:
 • 11. mai Kadett (7.-8. klass)
 • 12. mai Benjamin (5.-6. klass)
 • 13. mai Juunior (9.-10.klass), Student (11.-12.klass) ja Vilistlane (kõik, kel kool juba lõpetatud)
 • 14.-15. mai Pre-ekolier (1.-2.klass) ja Ekolier (3.-4.klass) (mõlemal päeval saavad osaleda mõlemad vanuserühmad)
  Aega ülesannete lahendamiseks ja vastuste sisestamiseks on 1 tund ja 20 minutit.
  3. – 10. juuni projektinädal