Nädala info 10. – 14.05.2021

 • Koolis 1. – 4. klass, 5. kl õp. Lossmanni grupp, 6.c, 6.d, 7.c, 9.c, 9. klassid, 12. klass.
 • 5. – 8. kl ja 10. – 11. kl jätkub distantsõpe.

Toitlustamine koolis

 • Hommikupuder kell 8:45 – 9:15
 • Lõunasöök
  • kell 10.25 I klassid
  • kell 10.35 II ja III klassid
  • kell 11.40 – 12.15 IV, V kl õpiabirühm, VI c, IX ja XII klassid
 • Avatud üks pikapäevarühm sõitjatele õpilastele, oode kell 13.40.
 • Alates 12-eluaastast kohustus kanda koolihoones kaitsemaski.

E, 10.05

 • Õpetajad panevad välja 12. kl lõpuhinded (kooliastmehinded)
 • 9.00 inglise keele riigieksam (suuline) ruumis nr. 47

T, 11.05

 • 14.30 õpetajate infokoosolek Teamsis
 • E-Känguru võistlusmäng kadett vanuserühmas (7. -8. kl) Moodle keskkonnas
 • M. Privits arengu- ja koostöövestlusel koolipidaja esindajatega

K, 12.05

 • E-Känguru võistlusmäng benjamin vanuserühmas (5.-6. kl).
 • Sekretär M. Küttim veebikoolitusel kell 10.00 -15.30.

N, 13.05

 • E-Känguru võistlusmäng juunior (9.-10. kl) ja student (11. -12. kl) vanuserühmas
 • Inimeseõpetuse piirkondlik olümpiaad, osaleb S. Schulz
 • M. Privits, K. Salumäe koolitusel Pärnus
 • J. Lumijõe I kooliastme ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavaid töölehti tutvustaval veebiseminaril

R, 14.05

 • E-Känguru võistlusmäng pre-ekolier (1. -2. kl) ja ekolier (3. -4. kl) vanuserühmas
 • M. Privits töötab kodukontoris
 • Õp. R. Kirkmannil praktikant vaatluspraktikal

Eelinfo

 • 17. mail kell 13.00 – 14.00 XI kl digipädevuse e-test, koordineerib K. Lee.
 • 19. mail kell 13.00 – 14.00 VIII kl (I grupp 10 õpilast) digipädevuse e-test, koordineerib K. Lee.
 • 20. mail kell 8.00 – 9.00 VIII kl (II grupp 10 õpilast) digipädevuse e-test, koordineerib K. Lee.
 • 21. mail kell 10.00 matemaatika riigieksam ruumis nr.42.
 • 3. – 10. juuni projektinädal