Nädala info 17. – 21. 05.2021

 • Kontaktõppel kogu kool.
 • Kooli saadetakse ainult TERVE haigussümptomiteta õpilane.
 • Alates 12-eluaastast kohustus kanda koolihoones kaitsemaski.
 • Vahetundidel on KÕIK õpilased õues, ka vihma korral. Riietuda ilmastikule vastavalt!
 • Peale tundide lõppu lahkuvad õpilased koheselt koolimajast.
 • Klassiruumist lahkudes suunab õpetaja õpilased õue, desinfitseerib õp.lauapinna, avab tuulutamiseks akna ja sulgeb ukse (ei pea lukku keerama).
 • T ja R toimuvad järelevastamised.
 • Avatud pikapäevarühmad:
  • 12.00 – 13.40 õues
  • Oode
  • R nr. 31 ja R nr. 101
 • Õuevahetunnid:
  • Õpilased on koolimaja ümbruses (v.a A-maja ukse ees). Kasutada on mänguväljak, jalgpallistaadion, kooli ees asuv muruplats.
  • Spordiplatside juurde viiakse pinksilauad ja staadionile pallid. Lisaks pingid istumiseks.
  • Garderoobist võimalik võtta istumiseks matid, mis pärast tagasi tuua. Lapsed kasutavad kooli vara heaperemehelikult ja otstarbekalt.
  • A-maja ümbrus on piiratud ehitustegevuste tõttu ja sinna õpilasi ei lubada. Vastavad tarad ja eralduslindid paigaldab ehitaja esmaspäevaks.
  • Lapsi jälgivad maja ees – huvijuht Eike ja valvelauatädi, maja taga sotsiaalpedagoog Reilika ja päevakoristaja Veronika, kooliaia ümbruses – aednik Lii.
 • Söögivahetundidel on lubanud koolile abiks tulla noortekeskuse töötaja, kes samuti pakub õpilastele tegevust.
 • Kõik koolitöötajad, kes vähegi soovivad ja saavad on vahetundidel õues.

E, 17.05
• 13.00 – 14.00 XI kl digipädevuse e-test, koordineerib K. Lee.
• 11.00 – 13.30 veebivahendusel võistlus „Pärnumaa parim miniettevõtja 2021“ , osalevad Säsil Schulz, Kätriin Järve, Miia Marian Raudsepp ja Karoli Merdikes (esitlus kell 13.15 – 13.30)

T, 18.05
• 14.30 õpetajate infokoosolek MS Teamsis
• 14.30 laboris õpihuvilaagri infokoosolek M. Kadaku osalusel. Oodatud on kaasalöömiseks kõik huvilised.

K, 19.05
• 13.00 – 14.00 VIII kl ( 10 õpilast- nimekiri õp.toas stendil) digipädevuse e-test, koordineerib K. Lee

N, 20.05
• 8.00 – 9.00 VIII kl (II grupp 10 õpilast) digipädevuse e-test, koordineerib K. Lee
• 11. klassi UT/PT kaitsmine (ajakava koordinaatorilt)
• 11.45 muusikakooli, klassi- ja muusikaõpetajate kokkusaamine VG-s

R, 21.05
• 10.00 matemaatika riigieksam ruumis nr.42

Eelinfo
▫ 3. – 10. juuni projektinädal