Tööpakkumised

Vändra Gümnaasium ootab oma sõbralikku kollektiivi: kogukonna-kultuurijuhti, eripedagoogi, psühholoogi, majandusspetsialisti.

 • kogukonna- ja kultuurijuht
  Ametikoha eesmärk:
  1. Koolipere kogukondliku tegevuse sh koostöö Vändra Muusikakooliga organiseerimine ja arendamine ning kooli arengut toetavate projektide algatamine, koostamine ja elluviimine, lähtudes kooli arengueesmärkidest.
  2. Sisukate kooliürituste õigeaegne läbiviimine, õpilaste huviharidusliku tegevuse organiseerimine ja arendamine. Õpilasesinduse tegevuse suunamine ja toetamine.

Ootame kandidaadilt kõrgharidust ja soovi luua positiivset muutust kogukonnas ja noorte elus. Pakume uuenevat töökeskkonda, võimalust oma tegevusega innustada suurt hulka noori ja panustada kogukonnakeskse kooli arendamisesse.
Tööle asumise aeg augustis 2021.

 • majandusspetsialist
  Ametikoha peamiseks ülesandeks on kooli majandus- ja haldustegevuse korraldamine.
  Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.
 • psühholoog – tööle asumine augustis 2021.
 • eripedagoog – tööle asumine augustis 2021.
Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Kandideerimiseks esita avaldus koos  CV ja haridust-tõendava dokumendiga
Vändra Gümnaasiumi  e-posti aadressile: gymn@vandra.ee
Küsimuste korral helista 53 305 688