Nädala info 31.05 – 04.06.2021

  • Alates 12-eluaastast kohustus kanda koolihoones kaitsemaski (sh õpetajad).
  • Vahetunnid veedavad õpilased õues ja peale tundide lõppu lahkuvad koolimajast.
  • Klassiruumist lahkudes suunab õpetaja õpilased õue, avab tuulutamiseks akna ja sulgeb ukse.


E, 31.05
• Kell 9.00 12. klassi koolieksamid (ruumid 41, 45, 48 ja võimla/staadion)

T, 01.06
• LASTEKAITSEPÄEV ja KiVa tiim pakub väliklassis pannkooke, et kõik sujuks on igal klassil oma vahetund:
o 8:45 – 1.klassid
o 9:40 – 2.klass
o 10:35 – 5. ja 6.klassid
o 11:40 – 3. ja 4.klassid
o 12:15 – 10. ja 11.klassid
o 12:45 – 7.klassid
o 13:40 – 8.klass
Klassijuhataja on lastega kaasas
• Riina Kirkmann TÜ mentori koolitusel
• Eelika Rand pedagoogika kursusel
• I – VI kl klassijuhatajad avavad kujundava hindamise tunnistused peredele täitmiseks
• Kell 14.30 õpetajate infokoosolek MS Teamsis
• DOONORIPÄEV!

K, 02.06
• 11. klass õppekäigul Kihnus (2. – 4.06.)
• Eelika Rand pedagoogikakursuse lõpetamisel

N, 03.06 3. – 10. juuni projektinädal
• Projektinädala sissejuhatamine (esmased kokkusaamised, projekti ülesannete jagamine jms.) https://lingid.ee/iYUf8
• Kell 10.00 põhikooli matemaatika lõpueksam (ruumid 42, 45, 46 ja kultuurimaja)
• 6. a klass Tallinnas „Puust ja punaseks“ koolipäeval „Asja mitu elu“, väljasõit kell 8.00 koolimaja juurest, õpilastega kaasas õp. Silja Enok
• Kujundava hindamise tunnistuste täitmine

R, 04.06
• Katrin Palu Tallinnas saksa keele metoodika kursusel

Eelinfo
8. juunil kell 13.00 ÕN
Päevakord: 1) III trm kokkuvõtted ja klassikursuste lõpetaminine 2) Täiendavad õppetööd
9. juunil põhikooli valikeksamid (inglise keele suuline eksamiosa 10. juunil kell 9.00 ruumis 47))
9. juunil KiVa kogemusgruppi koosolek
11. juuni 2020/21 õa viimane koolipäev:

  • kell 9.00 -10.00 I – V klassi klassijuhataja tund ja sellele järgneb pidulik koogisöömine ning õpilaste tunnustamine söögisaalis
  • kell 10.00 – 11.00 VI – XI kl klassijuhataja tund ja sellele järgneb pidulik koogisöömine ning õpilaste tunnustamine söögisaalis
  • kell 12.00 õpetajate üritus