Nädala info 18. – 22.04.2022

E. 18.04

COVID testimine, neil kes ei ole vaktsineeritud ja viimase kahe kuu jooksul haigust läbi põdenud

T. 19.04

 • VI kl õppekäigul Pernova Loodusmajas (KIK-i projekt), väljasõit kell 10:00. saatjad M. Mätas ja K. Lossmann.
 • X klass „Pärnumaa parim ÕF 2022“ võistlusel, väljasõit 8:45. saatja EVK koordinaator S. Hunt.
 • Kell 14:30 õpetajate infokoosolek ruumis nr. 44.

K. 20.04

 • 9. kl inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor kell 11:00 – 12:30.
 • 6. – 12. kl kehalised katsed (võimlas).
 • 6. klassi (kutsutud) vanemate, õpilaste, aineõpetajate ja juhtkonna ümarlaud kell 13:45 ruumis nr. 43.

N. 21.04

 • V kl õppekäigul Pernova Loodusmajas (KIK-i projekt), väljasõit kell 10:00.
 • S. Hunt ettevõtlus- ja karjääriõppe baaskoolitusel, Tallinn.
 • M-L. Jaanson viibib eemal.
 • A. Naano viibib eemal.

R. 22.04

 • 12. kl TUTIPIDU
 • Põhja-Pärnumaa valla andekate laste loodusainete päev (7. – 9. kl, reaalained) kell 9:30 – 13:00.
 • 4. kl õpilaste jalgratturi koolitus algusega kell 12:00 ruumis nr.15 (Aide autokool).
 • Kooliraamatukogu suletud kell 10:00 – 14:00
 • A. Naano viibib eemal.
 • K. Aruste õpingutel TÜ-s.
 • E. Vaino viibib eemal.

EELINFO

25. – 29.04 KEVADVAHEAEG

 • 25.04 eesti keele riigieksam ruumis nr. 48.
 • 25.-28.04 Töötervishoiubuss kooli juures.
 • 26.04 X kl (kutsutud) lastevanemate , õpilaste, aineõpetajate ja juhtkonna ümarlaud kell 14:00 ruumis nr. 44.
 • 26. – 27.04 10. klassi sisseastumisvestlused ruumides 30, 33 ja 36 algusega kell 10:00.
 • 16.05-22.06 KiVa küsitlus personalile (täidavad kõik KiVa õpetajad 1. -9. kl. klassijuhatajad).