Nädala info 16. – 20.05.2022

E, 16.05

 • 16. – 20. mai õuesõppenädal, Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) üleskutse
 • Ib kl võistkond ja õp. Riina Kirkmann teadustööga „Helisev müra“ Hullu Teadlase teaduskonverentsi finaalüritusel TÜ muuseumis, väljasõit kell 9:20
 • Malevõistlus algusega kell 11:00 aulas (osaleb 4 võistkonda – Sauga Kool ja Vändra Gümnaasium)
 • 1., 4. ja 7. klassi õpilaste mõõtmine (COSI) kooliõe kabinetis, korraldab Tervise Arengu Instituut
 • Avatud KiVa küsitlus personalile

T, 17.05

 • 8.a kl ekskursioon/õppekäik Tallinnasse (saatjad K. Palu ja E. Kitsnik)
 • Õuevahetunnid (korraldaja LKK meeskond)
 • Kell 14:30 õpetajate infokoosolek õues (õuesõppenädala raames)
 • E. Vaino, E. Kaarlep, A. Mägisalu PKHK-s õpingute

K, 18.05

 • Koolieelikute koolipäev VG-s kell 9:30 – 12:00

N, 19.05

 • IV – V klassi inglise keele ristsõnade lahendamisvõistlus kell 10:00 – 11:00 arvutiklassis
 • K. Aruste õppepuhkusel 19. -23. mai 2022.
 • S. Enok juhtimiskonverentsil Pärnus.
 • R. Kivisild Tallinnas võrgustiku koosolekul.
 • E. Vaino, E. Kaarlep, A. Mägisalu PKHK-s õpingutel
 • S. Hunt rahatarkuse mentorklubi kohtumisel Pärnus. (Lahkub 12.00)

R, 20.05

 • Matemaatika riigieksam ruumis nr. 45 algusega kell 10:00
 • Ü. Tomingas Tallinnas riigieksamite parandamise koolitusel (annab 1. ja 2. tunni)
 • KEVDAKONTSERT kell 17:30 VG aulas

EELINFO

 • 23.-24.05 XI kl UT/PT kaitsmine, koordineerib H. Arumäe
 • 25.05 XII klassi koolieksam(id) algusega kell 9:00
 • 25.05 X klassile (+ 8 PKHK õpilast) ideede töötuba kell 9.00 aulas
 • 26.05 Kati ja Mati spordimängud 3. – 4. klassile (maakonna üritus, koordineerivad M. Mägisalu ja I. Saar)
 • 27.05 IX kl LUTIPIDU
 • 27.05 XI klassi Cambridge C1 eksami eeltest algusega kell 9:00 arvutiklassis
 • 27.05 – 03.06 Y. Sahin õppepuhkusel
 • 01.06 spordipäev
 • 03.06 VG kooliaias külas Varstu Kool (umbes kell 12:30)
 • 06.- 10.06 PROJEKTINÄDAL
 • 09.06 VI – VIII kl 50 õpilast preemiaekskursioonil Pärnu-Jaagupi kõrsiku vabrikus
 • 10.06 on planeerimisel edukate õpilaste tänureis (vilistlaskogu toetus transpordile)
 • 09.-11.06 laululaager Võrus (osaleb 9 poissi)