„Vändra Gümnaasiumi 100-aastane nägu“

6. – 10. juunini toimunud projektinädala raames lõid 8.a klassi õpilased meie kooli tutvustava video, mille  nad kingivad koolile sajandaks sünnipäevaks. Ühise ajurünnaku käigus koguti 100 mõtet, mida  õpilased rühmatöödena filmisid ja pildistasid.  Tööperioodi jooksul arutleti, muudeti, kustutati, lisati, täiendati.  Ühistööna valmis video.

Varstu kool külastas kooliaedu

Reedel, 03. juunil külastasid Vändra kooli kooliaeda Varstu kooli 1. – 5. klassi õpilased ja õpetajad. Programmi „Roheline kool“ raames oldi kahepäevasel õppereisil tutvumas Eesti kooliaedadega. Vändras vaadati 98-aastast kooliaeda ja 50-aastast kasvuhoonet, mille kohta põnevaid lugusid rääkis aednik Lii. Põnevust pakkus bioloogiaõpetaja Hille koostatud kooliaia mäng. Actionbound äppi kasutades tuli kooliaiast üles leida kasvuhoone korstna küljes kasvav viinamari, putukahotellid, lugeda üle noored õunapuud, järgi teha linnulaulu ja fotografeerida end Vändra karuga.

Kooliaed ja interaktiivne mäng kooliaias meeldisid õpilastele väga ning Varstu kooli õpetajad said uusi ideid, mida kasutada ka Varstu kooliaias.