Nädala info 23. – 27.05.2022

E, 23.05

 • XI kl UT/PT kaitsmine ruumis nr.45, koordineerib H. Arumäe
 • 10.00 Põhja Pärnumaa koolijuhtide infotund- osaleb K. Salumäe
 • K. Aruste õppepuhkusel
 • M. Privits Mõisaküla Koolis EVK kogemuspäeval

T, 24.05

 • Kell 14.30 õpetajate infokoosolek
 • Kinoõhtu Vändra Kultuurimajas (7.–12. kl) kell 18.00,
  • Kariibi mere piraadid: Musta Pärli needus.
  • Saab osta ka popcorni (korraldab JATS, film on tasuta).

K, 25.05

 • XII klassi koolieksam(id) algusega kell 9:00
 • X klassile (+ 8 PKHK õpilast) ideede töötuba kell 9.00 aulas
 • Psühholoog E. Paadimeister koolimajas

N, 26.05

 • Kati ja Mati spordimängud 3. – 4. klassile Vändra staadionil
 • Kell 10.00 muusikakooli solfedžo eksam ruumis nr.13.
 • 9. -12. klass Rein Laose Teatristuudio etendusel KATKENUD ELU, väljasõit kell 12.30
 • IX kl poisid ja E. Vaino õppekäigul Piesta Kuusikaru talus, väljasõit kell 10.00, tagasi 11.30
 • Kell 18.00 aulas kontsert “Juurte Juurde” Tartu H. Elleri Muusikakooli lõpetajate kontsert koos Vändra Muusikakooli vilistlase Kairi Sosiga.

R, 27.05

 • XI klassi Cambridge C1 eksami eeltest algusega kell 9:00 arvutiklassis
 • IX kl LUTIPIDU, aktus kell 12:00 aulas

EELINFO

 • 29.05 kell 18:00 Lavassaare staadionil Pärnumaa tantsupidu „Ükskord algab aega…“ (osalevad Ave Naano tantsurühmad)
 • 30.05 põhikooli eesti keele lõpueksam ruumis nr. 48 algusega kell 10:00
 • 31.05 vilistlaskogu koosolek 17:30
 • 01.06 spordipäev 2.-12. klassile (rongkäik kell 9:00 koolimaja juurest)
 • 03.06 VG kooliaias külas Varstu Kooli 24 õpilast ja 6 täiskasvanut ( kell 13:00 – 14:30)
 • 06.06 põhikooli matemaatika lõpueksam ruumis nr. 42 algusega kell 10:00
 • 6. – 10.06 PROJEKTINÄDAL
 • 6.06 III trm ja aastahinnete väljapanemise tähtaeg (e-päevikus 13.06 kuupäevaga)
 • 8.06 Õppenõukogu (III trm kokkuvõte, üleminekuklassi üleviimine, täiendavale õppetööle suunamine, tunnustamine)
 • 9.06 VI – VIII kl 50 õpilast preemiaekskursioonil Pärnu-Jaagupi kõrsiku vabrikus
 • 10.06 on planeerimisel edukate õpilaste tänureis (vilistlaskogu toetus transpordile)
 • 9.-11.06 laululaager Võrus (osaleb 9 poissi)
 • 14.06 põhikooli valikeksam(id)