Õpilasleiutajate riikliku konkursi au- ja tänukirjad

2022 aasta õpilasleiutajate riiklikul konkursil osalenud said kätte au- ja tänukirjad.

Korraldajate andmeil esitati sel aastal Õpilasleiutajate riiklikule konkursile 396 tööd 508 autorilt, 95 erinevast koolist.

Tööd jagunesid kolme vanuserühma:

6 aastased ja I kooliaste – 154 leiutist,

II kooliaste – 159 leiutist,

III kooliaste – 70 leiutist,

gümnaasium ja kutseõppeasutus – 13 leiutist.

Meie koolis oli leiutajaid kahe klassi jagu, võisteldi I vanuserühmas. Konkursitöid oli võimalik esitada üksi või kuni kolmeliikmelistes rühmades.  Riiklikul konkursil esindasid kooli kaks kolme autoriga tööd: Jahutav tekk ja Suur riidest kott. Neist esimene jõudis 15 parima töö hulka.

Juhendajaid oli korraldaja andmeil märgitud 368 tööle, Vändra Gümnaasiumi 2. klassi õpilaste töid juhendasid Riina Kirkmann ja Silja Enok.

Põhjalik info konkursi ja auhinnasaanute kohta on leitav https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilasleiutajate-konkurss/

Silja Enok