Nädala info 02. – 06.10. 2023

ettevõtlusnädal „Aeg muuta kurssi“

                                    Sündmus 
   E, 02.10

 

 • A-1 keeletaseme eesti keel teise keelena e-test kell 10:00 ruumis nr.16
   T, 03.10

 

 • Majanduse e-viktoriinid arvutiklassis 2. – 6. klassidele
  • 1. tund 2.a
  • 2. tund 2.b
  • 3. tund 4.b kell 10:00/6.a kell 10:20
  • 4. tund 3.b
  • pikal vahetunnil: 11:20–11:40 5. a; 11:40–12:00 4.a ja 12:00–12:20 5.b
  • 5. tund 3.a kell 12:20 /6.b kell 12:40
 • Järelevastamine kell 14:00 – 16:00 ruumis nr. 44
K, 04.10
 • 3.a ja 3.b klass õppekäigul Silma Õpikojas
 • 2.-3.c, 4.c, 4.d klassid õppekäigul Kabli Looduskeskuses
 • 10. – 12. kl Pärnumaa noorte inspiratsioonipäeval Pärnu Kontserdimajas
 • 4. – 5. klassi jalgrattaeksam
 • 6. – 9. klassi poiste jalgpallivõistlus (Vändra staadion)
 • Majanduse e-viktoriin arvutiklassis:
  • 7.klass kell 8:30
  • 8. klass kell 10:00
 • Infokoosolek kell 11:30 ruumis nr. 44
 • Lüdigi saalis Kultuuripomm
N, 05.10
 • Õpetajate päev
 • A-2 keeletaseme eesti keel teise keelena e-test kell 10:00
R, 06.10
 • 10. klassile arvutiklassis kell 8:30 III kooliastme loodusainete e-tasemetöö
 • Pikal vahetunnil kell 11.25 Lüdigi saalis minifirma ja õpilasfirma kogemuste jagamine (6.a; 6.b; 7.; 11. ja 12. kl)
 • Järelevastamine kell 13:45– 15:10 ruumis nr. 44
 • 10.10.23 vaimse tervise loengud III kooliastmele
 • 10.10.23 kell 18:45 lastevanemate üldkoosolek Lüdigi saalis
 • 12.10.23 IV  klasside matemaatika e-tasemetöö
 • 13.10.23 Enn Nurga nimeline matemaatika peast arvutamise võistlus põhikoolile

Lastevanemate üldkoosolek

2023/2024. õppeaasta lastevanemate üldkoosolek toimub 10.oktoobril 2023 kell 18:45 – 19:45 Lüdigi saalis.

Päevakord:

1. Õppeaasta arvudes
2. Õppeaasta eesmärgid ja prioriteedid
3. KiVa ülevaade
4. Hoolekogu
5. Lastevanemate rahuloluküsitluste tulemused
6. Vastused küsimustele

Nädala info 25. – 29.09. 2023

 SPORDINÄDAL

                                    Sündmus 
   E, 25.09

 

 • MAFF Vändra kultuurimajas: kell 8:45 III – V klass film „Suled ja glamuur“ (28 min)
 • 8:15 – 9:00 spordinädala raames IX – XII klassile Melissa Männi loeng toitumisest ja liikumisest (aula)
 • II b klass majandustunni raames Tammekäära talus (11:40 – 13:30)
 • JATSi koosolek 11.40
   T, 26.09

 

 • MAFF Vändra kultuurimajas:
  • kell 8:30 IX – XII klass film „Geomana“ (30 min)
  • kell 9:30 VI – VIII klass film „Soomaa uni“ (44 min)
 • Kell 9:10 IV – V klass aulas jagavad kogemusi noored sõudjate kogemus
 • Kell 12:20 –13:00 VII–VIII klassi tüdrukud Terje Õiglane (treening võimlas)
 • Kell 13:00–13:40 VII–VIII klassi poisid Terje Õiglane (treening võimlas)
 • Järelevastamine kell 14:00 – 16:00 ruumis nr. 44
K, 27.09
 • Koolipildistamine (Saare Foto)
 • 4.b klassi loodusõpetuse e-tasemetöö kell 9:00
 • 4.a klassi loodusõpetuse e-tasemetöö kell 10:00
 • II – III klassid, IVc, VII, VIII c klass Pärnu Kontserdimajas – ooper „Mängime Sevilla habemeajajat“ , väljasõit kell 10:50/11:00
N, 28.09
 • Koolipildistamine (Saare Foto)
R, 29.09
 • Järelevastamine kell 13:45– 15:30 ruumis nr. 44

 

 •   1.10 Lüdigi saal. Rahvusvahelise muusikapäeva ooperi- ja balletigala kell 19:00.
 •   4.10 Lüdigi saal. Kultuuripomm
 •   5.10 Õpetajate päev. Kell 9:00 Lüdigi saalis kontsert. Kell 10:00 väljasõit Mukre rabasse. Kell 16:00 haridustöötajate tänuõhtu Vändra Kultuurimajas

Vändra Gümnaasium 101

Täna on koolil sünnipäev,

see on suur pidupäev.

Kool saab aasta vanemaks

ja lapsed aina targemaks.

Luuletuse autor: Karolin Sumre, 3.a kl, 2018/19

 

17. septembril sai meie Vändra Gümnaasium 101- aastaseks. Esmaspäeval tähistasime kogu kooliperega seda tähtsat päeva. 

Aktusel õnnitles kooliperet direktor Marget Privits, väikekandlel esines õpetaja Sirje Paakspuu ja meid oli tulnud tervitama haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanem Tarvi Tasane. Vilistlaskogu stipendiumi pälvis sel aastal 12. klassi õpilane Laura Kuusk ja selle andis üle vilistlaskogu esindaja Katrin Juro. Üheskoos laulsime “Vändra valssi” (solistidena õpetajad Meelike Mätas ja Küllike Reimann). Peale ühislaulu suundusime kooliperega istutama XIII noorte laulu- ja tantsupeo “Püha on maa” koos meie kooli lauljate ja tantsijatega rongkäigu läbinud kastanipuud. Peale istutamist esinesid hoogsa tantsuga õpetaja Ave Naano juhendatavad rahvatantsijad ja võimlejad. Samuti õnnitlesime meie tööjuubilare. 

Palju õnne, meie kool!

 

Fotod: Kairi Rikker

 

2023. aasta vilistlaskogu stipendiumi pälvis Laura Kuusk

Traditsiooniliselt antakse meie kooli sünnipäeval üle vilistlaskogu stipendium.  

Stipendiumi määramise eeldusteks on hea õppeedukus ja eeskujulik käitumine, kooli väärikas esindamine (aineolümpiaadid, konkursid, spordivõistlused, isetegevus), aktiivne osalemine õpilaselus ja ürituste korraldamisel ning sõbralik, heatahtlik ja osavõtlik suhtlemine.

Sel aastal pälvis stipendiumi 12. klassi õpilane Laura Kuusk. Igapäevases õppetöös paistab Laura silma töökuse ja järjekindlusega. Sellest annavad tunnistust tema head ja väga head tulemused õppetöös. Laura on kaasõpilaste poolt valitud Vändra Gümnaasiumi õpilasesinduse JATS asepresidendiks. Laura on alati olnud valmis olema abiks kooli ürituste läbiviimisel ja konfereerimisel. Õppeaastal 2022/2023 oli Laura üks õpilasfirma „Tuluke“ käigushoidjad ja eestvedajaid.

Palju- palju õnne Laura!

Foto autor : Kairi Rikker

Nädala info 18. – 22.09. 2023

                                    Sündmus 
   E, 18.09

 

 • Gümnaasiumi õpilased registreerivad end eKoolis valikkursustele
 • Tervisejuhi eriala praktikal Taire Ojala (koolinoorte liikumine)
 • 8. klassid KIK projekti raames Silma Õpikoja programmis „ Teadusliku uurimismeetodi rakendamine“ saatjad R. Sikkal, K. Lossmann
 • VG 101. sünnipäeva tähistamine:
   •  11:30 aktus koolimaja ees (vihma korral aulas)
   •   laulu- ja tantsupeo kastani istutamine
 • Kell 14.30 ettevõtlusõpetajate koosolek
 • On alanud viirtuste periood. Kooliõde jagab soovijatele covid teste.
   T, 19.09

 

 • 7. klassi eesti keele tasemetöö kell 13:00 arvutiklassis (õp. A. Vaher, K. Pärnoja)
 • 6. klasside tunnivaatlused
 • Kell 11.25 JATSi uute liikmete vestlused
 • 10. kl lastevanemate koosolek kell 18:00 ruumis nr. 4
K, 20.09
 • 4.b klassi eesti keele tasemetöö kell 10:00 arvutiklassis
 • 4.a klassi eesti keele tasemetöö kell 12:20  arvutiklassis
 • Kell 11:30 infokoosolek ruumis nr. 44
 • Kell 11.25 JATSi uute liikmete vestlused
N, 21.09
 • 11. ja 12. kl Eesti Noorsooteatris kell 19:00 etendus „Plekktrumm“, saatjad H. Buht, Ü. Ütt, M. Eier
 • ÕE JATS  koosolek kell 11:25
 • LKK meeskonna kohtumine uue Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialisti Maarja Sädega kell 11:30
R, 22.09
 • SPORDIPÄEV
  • kogunemine kell 8:30
  • 4. – 12. klass alevi staadionil (söömine 12.00-12.30)
  • 1. – 3. klass koolimaja juures (söömine koolis)
 • 27.- 28.09 Koolis klassi- ja sõbrapiltide pildistamine (Saare Foto). Töötajate ühispilt 27.09, kell 8:00
 • 25.09 MAFF Vändra kultuurimajas: kell 8:45 III – V klass film „Suled ja glamuur“ (28 min)
 • 26.09 MAFF Vändra kultuurimajas:
  •  kell 8:30 IX – XII klass film „Geomana“ (30 min)
  •  kell 9:30 VI – VIII klass film „Soomaa uni“ (44 min)