2023. aasta vilistlaskogu stipendiumi pälvis Laura Kuusk

Traditsiooniliselt antakse meie kooli sünnipäeval üle vilistlaskogu stipendium.  

Stipendiumi määramise eeldusteks on hea õppeedukus ja eeskujulik käitumine, kooli väärikas esindamine (aineolümpiaadid, konkursid, spordivõistlused, isetegevus), aktiivne osalemine õpilaselus ja ürituste korraldamisel ning sõbralik, heatahtlik ja osavõtlik suhtlemine.

Sel aastal pälvis stipendiumi 12. klassi õpilane Laura Kuusk. Igapäevases õppetöös paistab Laura silma töökuse ja järjekindlusega. Sellest annavad tunnistust tema head ja väga head tulemused õppetöös. Laura on kaasõpilaste poolt valitud Vändra Gümnaasiumi õpilasesinduse JATS asepresidendiks. Laura on alati olnud valmis olema abiks kooli ürituste läbiviimisel ja konfereerimisel. Õppeaastal 2022/2023 oli Laura üks õpilasfirma „Tuluke“ käigushoidjad ja eestvedajaid.

Palju- palju õnne Laura!

Foto autor : Kairi Rikker