Väikeklasside piparkoogitegu

Meie töökad väikeklasside päkapikud 3. advendi hommikul!