II trimestri tunnustamine

18.03 hommikul toimus Lüdigi saalis II trimestri tunnustamine. Direktor Aivar Paas tervitas kooliperet, tutvustas lühidalt ennast ja tänas õpilasi, et esimene koostööprojekt (jalgrattaparkla turvalisemaks muutmine) õnnetus suurepäraselt. Koolijuht rääkis, et edaspidi on plaanis koostöös lastevanemate ja kogukonnaga muuta kogu koolitee turvalisemaks.

Tunnustati ainealastel olümpiaadidel/ võistlustel ja spordivõistlustel kõrgetele kohtadele jõudnud õpilasi. Tänati õpilasleiutiste riiklikul konkursil auhinnatuid (esitati 406 tööd ja auhinnatud said üheksa VG õpilase leiutist) ja loomingukonkursil “Väike jõulujutt” osalenud klasse. Sõbrapäeva laadal (14.02) hindas žürii müüjaid/ toote pakkujaid erinevates kategooriates (silmapaistvam müügilaud, parim reklaam, märkimisväärne müügitöö, parim teenus, tervik kontseptsioon, parim toode) ja täna said parimad kätte oma auhinnad. Tänati 12. klassi piduliku jõululõuna organiseerimise eest ja 9.b klassi abi eest jõulukaunistuste üles seadmisel.
Õppejuht Kaili Salumäe rääkis, et sel aastal on projektinädala tegevused seotud “Kooliaed 100” juubeliaastaga, mis kannab tunnuslauset “Aia puudutus” ning sügisel, kooli sünnipäeval, kulmineerub see konverentsiga. Õppejuht tõi välja, et 9. ja 12. klass on juba alustanud eksamiteks valmistumisega ja tuletas meelde, et õppimise kõrvalt ei unustaks õpilased ka puhkamist, et säiliks hea keskendumisvõime ja vaimne teravus eksamite ajal. Kaili Salumäe soovis kogu kooliperele rõõmsat kevadeootust ja edukat õppimist!
Trimestri tunnustamise lõpetas direktor Aivari eesvedamisel tehtud liikumispaus.