Rändav bioklass meie koolis

Reedel, 22. märtsil 2024. a sõitis meie kooli ette buss, mis oli tulvil laboriseadmeid ja DNA proove. Tartust oli kohale jõudnud Rändava Bioklassi mobiilne labor, et 11. ja 12. klassi õpilastele tutvustada lähemalt rakendusbioloogia ja biotehnoloogia võimalusi.

                                       

Rändav Bioklass  on Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi, Leedu firma Thermo  Fischer Scientific Baltics UAB ja Vilniuse Ülikooli ühisprojekt, mille  eesmärgiks on tutvustada õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja anda neile võimalus õppida bioloogiat kaasaegse laboriaparatuuriga. Projekti raames organiseeritakse koolide külastused, sõidetakse koos aparatuuriga kohale ja viiakse 24-le õpilasele läbi praktiliste tööde tsükkel koos täiendava loenguosaga, mis võtab aega 4 – 4,5 tundi.

Vändra kooli on Rändav Bioklass eelnevalt külastanud 2015. ja 2018. aastal.

Õpilased alustasid õppetööd Rändava Bioklassi laboris, mis seati ülesse bioloogiaklassi. Vastava aparatuuri ja vahendite abil õpetati meie õpilastele kuidas töötada tänapäevaste molekulaarbioloogia ja geenitehnoloogia labori töövahenditega. Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS) tudengid tutvustasid tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja nende juhendamisel  viidi läbi erinevaid eksperimente pärilikkusaine ehk DNA-ga.

Kõigepealt õpetati õpilastele selgeks pipeteerimise algtõed. Päeva käigus selgitati välja parimad ehk kõige täpsema koguse pipeteerijad, kelle pipetis oli täpselt 694 mg lahust. Järgnes lahusest DNA otsimine.  Täpsemalt käsitleti DNA koguse mõõtmist ja kvaliteedi hindamist nii visuaalselt, kus DNA niit muutus lahuses ka nähtavaks (vt fotot), kui ka vastava aparatuuri abil spektrofotomeetriliselt.

Edasi paljundasid õpilased tundmatust proovist papiloomviiruste HPV-6 ja HPV-16 DNA lõike polümeraasi ahelreaktsiooni abil (polymerase chain reaction- PCR). Selle reaktsiooni käigus saadud DNA lõigud lahustati ja analüüsiti geel elektroforeesi abil. Nii selgus milline tundmatu proov sisaldas HPV-6 viirust, mis põhjustab nt soolatüükaid ja milline HPV-16 viirust, mis põhjustab emakakaela või eesnäärme vähki.

Praktiline õppepäev lõppes helkurite, märkide ja tunnistuste jagamisega. Kuigi päev oli väsitav, peegeldus õpilaste nägudelt rahulolu, sest sai tehtud midagi põnevat ja huvitavat. Õpilastele jäi meelde ja nad arvasid sellest päevast järgmist:

 https://imgdlvr.com/pic/wordclouds.com/20240324-0144/public

                                               

                       

Rändava Bioklassi kutsus külla, kirjeldas õppepäeva ja tegi fotosid

bioloogiaõpetaja Hille Arumäe