Õppeprogramm „Minu veekasutus“

Majanduslik tootlikkus ja sotsiaalse heaolu kasv mõjutavad veevarude vähenemist. Umbes pooled maailma elanikkonnast kogevad vähemalt osa aastast tõsist veepuudust (IPCC, 2022).

22. märts oli ülemaailmne veepäev. Veepäeva tähistasid meie kooli 5., 6. ja 7. klassi õpilased osaledes õppeprogrammis „Minu veekasutus“. Õppetunnid viis läbi Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Kalle Kõllamaa.

 

Õppeprogrammi eesmärgiks oli pöörata õpilaste tähelepanu sellele, kui tähtis on puhas magevesi, sest vesi on elu jätkusuutlikkuse aluseks. Õpilastele selgitati nähtamatu veekasutuse ja peidetud ehk virtuaalse vee mõistet. Õpilased pandi mõtlema oma tegelikule veekasutusele igapäevases elus ja kuidas on toit, riided, autosõit, mobiili kasutus seotud veega.

Mõtteid aitas koondada töölehe ülesanne ja rühmatöö, kus õpilased paigutasid vee tarbimisega seotud tegevused nähtava (otsene vee kasutamine) ja nähtamatu (kaudne vee kasutus nt. tootmisprotsessis) vee tulpadesse tahvlil.

Õppeprogrammi läbinud mõistavad nüüd tunduvalt paremini vee tarbimise mõju üleilmsele veekasutusele ja kliimamuutuste põhjustele ning oskavad väärtustada ja kasutada magevett säästlikult vajaduspõhise tarbimise kaudu.

Vee säästlik kasutamine aitab säästa keskkonda!

Keskkonnahariduse õppeprogrammi tellis meie kooli õpetaja Meelike Mätas.

Tekst ja fotod Hille Arumäe.