Vändra Gümnaasiumi direktori pöördumine koolipere poole

Hea koolipere!
Esimene kuu on möödunud ülikiirelt. Info ja tegevuste tulv on meeletud ja kogu selles virrvarris orienteerumine on olnud ülihuvitav.

Vändra Gümnaasiumi eesmärk oli, on ja jääb kvaliteetse hariduse andmine. Oleme hetkel olukorras, kus riigi tasandil räägitakse pidevalt koolide sulgemisest.
Hästi palju sõltub siin aga otsuse tegemine mitte riigi, vaid just oma kogukonna tasandist. Kui kogukond hoolib ja lapsed pannakse oma valla kooli ning volikogu eraldab piisavalt eelarvesse raha, ei ohusta kooli sulgemine. Meil on õnneks mõlemad toetused olemas.
Täna, kooli lahtiste uste päeval, olid praktiliselt kõik meie enda 9. klassi noored uudistamas meie gümnaasiumi võimalusi. Lisaks oli ka tulnud noori Lihulast ja Torilt .
Teeme kõik selle nimel, et ka Pärnu noortele oleksime leitavad. Järgneva kahe õppeaastaga täiendame oma õppe- ja ainekavasid nii, et oleksime kõrgkoolidele ette valmistanud tublid noored, kes oskavad ja tahavad õppida. Liigume kindlalt edasi akadeemilise gümnaasiumihariduse pakkumise suunas.
Eelarve seis ei ole kiita, see on selge, aga kõik õppekavas olev saab tehtud. Suuri investeeringuid ei planeeri ja proovime leida lahendused IT-lahenduste parendamiseks.
Üks mure, mille saame ehk koostöös kogukonnaga lahendada on see, et vajame kooli juurde jalgratta hoidjaid. Meil on igapäevaselt hetkel ca 90 ratast. Kohti on natuke üle 100.
Kui keegi teab, kus rattahoidjad seisavad kasutamata ja omanik oleks nõus heategevuse korras need loovutama, siis iga koht on meile teretulnud. See on superlahe, et meil käivad pea pooled lapsed jalgratastega koolis.
Eraldi tahan tänada lapsevanemaid, kes toovad autodega lapsi kooli. Kooli peaukseni toomine on praktiliselt nullis ja kooli lähedastel tänavatel toimub ettevaatlik ja lapsi hoidev liiklemine.
Tänud Teile.
Eile Hoolekogu koosolekul tutvustati meile ka uusi võimalikke liiklusskeeme. Hetkel ilmselt me ei saa endale lubada sellist suurt ehitust, aga jääme lootma, et selle ümberkorralduse saame juba lähiaastatel. Lisaks arutasime teemat kuidas on mõjunud hilisem kooli algus ja paaristunnid meie laste töövõimele ja koolielule üldse. Nii õpetajate kui laste tagasiside oli ja on valdavalt positiivne.
Kena kevade jätku ja rõõmsalt suvele vastu.
Direktor Aivar Paas