Pärnu ja Pärnumaa noorte maleturniir “Pärnu kevad 2024”

Pärnu ja Pärnumaa noorte maleturniiride „PÄRNU KEVAD 2024“ teisel võistlusel jagasid Lisandra Jürimäe ja Lukas Perner võrdsete punktide arvuga omas vanusegrupis 4. kohta. Lisandra Jürimäe omas vanusegrupis parim neiu!
Kahe etapi koondarvestuse 4. koht – Lukas Perner.

Juhendaja Tarvo Seeman

Tekst ja fotod Tarvo Seeman