Autori maire postitused

Lastevanemate koosolek

12.10.2022 toimus Vändra Gümnaasiumis üldkoosolek, kus tutvustati 2022/2023.  õppeaasta kooli ja õppetööga seonduvaid uuendusi. Slaidikava: Lastevanemate koosolek 12.10.2022

Jätkuvalt tegutseb  Vändra Gümnaasium kiusamisvaba programmi järgi. Lapsevanema kiva miniõpik avaneb lingilt: https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/  
Lisaks on võimalus lapsevanemal lugeda KiVa programmist: https://www.kiusamisvaba.ee/kiusamine-ja-abi/abiks-lapsevanemale/

Teise osa moodustas Kriste Talvingu koolitus “Kuidas lapsevanemana toetada oma lapse õppimist ja arengut?”
Koolitaja slaidikava: Vändra Gümnaasium 12.10.22
Lingid koolitajale:
https://www.youtube.com/watch?v=W0McHM0n0K0
https://www.youtube.com/watch?v=IR_PMF-GvBI&t=9s

KiVa tiim “Aasta hariduse tegu 2022”

Vändra Gümnaasiumi KiVa tiim on tegutsenud aastast 2017. Just sellel aastal möödus viis aastat KiVa rakendamisest meie koolis.

Kiusamisjuhtumitega tegelemine ei ole ainult tiimi ülesanne vaid kogu kool on haaratud ennetuste ja märkamiste tegevustesse.  Programmi järjepidevuse annab sihikindel tegutsemine, mille tulemusena saavad kasu kõik osapooled – õpilased, õpetajad, koolitöötajad ja lapsevanemad.

KiVa tiim 2021/2022. õa-l  Reilika Kivisild, Angeelika Mägisalu, Silvia Kangert, Eelika Rand ja Maire Küttim.

Sellel aastal on uued tiimi liikmed: Kadi Aruste , Angeelika Mägisalu, Eelika Rand, Maire Küttim.

Loe edasi KiVa tiim “Aasta hariduse tegu 2022”

Austatud Vändra Gümnaasiumi koolipere!

Soovin Teile väga väärikasse ikka jõudmise puhul PALJU ÕNNE!

Suured tänud ka õpetajatele suurepäraste teadmiste, oskuste ja elukogemuste jagamise eest!

Olen tänulik ja uhke, et olen saanud Vändra koolis õppida ja hiljem õpetada.
Saja-aastane kool on kui kuhjaga elutarkust kogunud väärikas täiskasvanu, kes seisab kindlalt elulävel.

Soovin Vändra Gümnaasiumile pikka iga ja uusi, innukaid ja õpihimulisi õpilasi ning õpetajaid! Hoolimata tuultest, püsige ikka oma kindlal kursil.

Avo Juss
Vändra kooli direktor
1989-1997

Lahkunud on endine õpetaja Virve Andrekson

Foto: Jüri Vlassov

Virve Andrekson on töötanud Vändra Gümnaasiumis aastatel 1950 – 2005 eesti keele ja kirjanduse õpetajana.
Kauaaegse  õpetajana on ta sisendanud paljudesse Vändra lastesse emakeele ilu ja võlu. Teda võib nimetada mitte ainult Vändra kooli, vaid ka kogu Vändra elavaks ajalooks.

Ärasaatmine toimub 17. septembril kell 11.30 Pärnu Krematooriumist