Taimetervise näitusel õpime tundma taimekahjureid

ÜRO Peaassamblee on 2020.a. välja kuulutanud rahvusvaheliseks
taimetervise aastaks. Seoses sellega on 16. – 27. novembrini meie koolis Maaeluministeeriumi, Põllumajandusameti, Põllumajandusuuringute
Keskuse ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu omavahelises koostöös
koostatud roll-up rändnäitus.

Näitus tutvustab taimetervise mõiste olemust ja
ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, oskust neid ära
tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja -haigused
võivad taimedele põhjustada.

Kahe nädala jooksul toimuvad nii mõnedki loodusõpetuse ja bioloogia tunnid meie pikas koridoris, et tundma õppida loodusele ohtlikke taimekahjustajaid.

Näituse tellis kooli bioloogiaõpetaja H. Arumäe