Nädala info 23. – 27.11.2020

Väljavõte 17.11.2020 vallavalitsuse protokollist: 

 •  Ära jäetakse kõik hallatavate  asutuste planeeritud väljasõidud.
 •  Hallatavate asutuste siseruumides ei korraldata avalikke ja  kutsetega üritusi (sh. kontserdid, tantsuõhtud, jõuluüritused, maja  üürimised perekondlikeks tähtpäevadeks ja ettevõtete pidudeks).
 •  Jõuluüritused läbi viia võimalusel välitingimustes arvestades hajutatuse reeglit.

Vändra Gümnaasium peatab kooli ruumides toimuvate huviringide ja treeningute toimumised juhul, kui treener või trennis/huviringis osalejad ei ole Vändra Gümnaasiumi õpilased ega töötajad. Võõrad ei ole majja lubatud kuni 31.12. 2020.

Terviseameti juhend järgmiste meetmetega huvi- ja ringitööks:

 • Viige nii palju tunde kui võimalik distantsõppele (kaugjuhendamisele).  
 • Kui kontakttunnid on möödapääsmatud, siis eelistage väikeste klassiruumide asemel kasutada aulaid ja suuremaid koosolekuruume, et oleks võimalik distantsi hoida.  
 • Vältige tegevusi gruppides. Kui see ei ole võimalik, siis vähendage grupis kogunemise intervalli (näiteks 3 korra asemel 1 kord nädalas) ning vähendage grupi suurust (maksimaalselt 10 inimeseni grupis).  
 • Eelistage õues toimuvaid tunde sisetundidele ja individuaaltunde grupitundidele.  Hoiduge erinevate gruppide vahelistest kontaktidest (seda võimalusel nii erinevatest koolidest õpilaste vahel kui ka gruppide vahel, kes huvitegevusega koos tegelevad). 
 • Erinevate tundide vahel on mõistlik teha 15 minuti pikkuseid pause, mille ajal palume võimalusel hoida aknad lahti ning ruume tuulutada. 
 • Tundide vahel puhastage kontaktpindu, mida puudutatakse päeva jooksul tihedalt. 
 • Jätke ära või lükake edasi huviharidusega seotud sündmused (kontserdid, avalikud (publikuga) arvestused, sõpruskohtumised jne).
 • Jälgige distantsi hoidmist igal ajal, sealhulgas ka garderoobides ja ooteruumides. 
 •  Maskide kandmine on samuti väga oluline, kus see on vähegi võimalik. Lastele soovitame maske kanda alates 12. eluaastast. Kindlasti saab maske kanda huvikooli saabumisel nii garderoobides, koridorides ja ooteruumides. Maski tuleb siseruumides kanda nii treeningule saabudes kui ka treeningult lahkudes (sh riietusruumides). 
 • Oluline on õige käte hügieen ja tihe kätepesu. Juhendajatel peavad klassis olema desinfitseerimisvahendid.

E, 23.11.2020 

 • Neljas ja viies tund ruumis nr.30 VII klassi saksa keele e-test (sülearvutid), koordineerib Kevin Lee
 • Kell 13:00 arvutiklassis DigiKiirendi rätsepakoolitus (Veiko Hani) – osalejatel kohustus kanda maske

T, 24.11.2020

 • Õpetajate infokoosolek kell 8:15 ja 14:30 MS Teams-is 
 • KiVa tundide kokkuvõte, Kiva tiimijuht
 • Kell 16:00 Vändra Gümnaasiumi ja muusikakooli ümarlaud seoses muusikakooli kolimisega gümnaasiumi A-korpusesse

K, 25.11.2020

 • T. Lilienthal-Üle koolitusel “Nüüdisaegsed matemaatika õpetamise praktikad II ja III kooliastmes”.
 • Andmekaitse Inspektsiooni videoseminar haridusasutustele kell 10.00 – 12.00, osaleb M. Küttim
 • Digijuhi koolitus veebis (M. Privits, K. Salumäe)

N, 26.11.2020

R, 27.11.2020 esimene boonuspäev ja 1. – 3. kl loovuspäev

Meeldetuletus!  Õpilane, kes on välja teeninud 2 boonuspäeva, e-õppe ülesandeid sooritama ei pea. Antud päev on õppijale enesetäiendamiseks vabal valikul

 • 4. – 8. kl e-õppepäev 
 • Kell 12.00 DigiKiirendi baaskoolitus arvutiklassis – osalejatel kohustus kanda maske
 • Õpetajatel planeerida koduõppe detsembri tunnid (plaan õpetajate toas laual)

Eelinfo

 30. nov

 • I trimestri hinded välja kella 15.00-ks
 • 9.-12. kl e-õppepäev
 • teine boonuspäev
 1. dets.
 • uus tunniplaan
 • I trm tunnustamine
 • kell 14:30 õppenõukogu