Õpioskuste talgud

Vändra Gümnaasiumi 6. klassi ôpilased lahendasid kolmapäeval ôpioskuste talgul kompleksülesannet. Meeskond pidi koostöiselt vastama 21 erineva raskusega küsimusele, viima läbi katse ja kirjeldama katse tulemusi. Talgutööd tehti laboriklassis 4 x 45 minutit. Teadlased olid koostanud huvitavad ülesanded ning katse tegemine pakkus parajat pinget.

Õpetaja Silja Enok