TÄHELEPANU! OLULINE TEADAANNE!

Käesoleval koroonasügisel on kerkinud teravalt esile laste kooliskäimise ja koroonasse haigestumise teemad.

Palume pereliikmetel selles keerulises olukorras jälgida eriliselt tähelepanelikult oma lapse füüsilist ja vaimselt tervist. Tähelepanu tuleks suunata lapse õpimotivatsioonile ja tegutsemistahtele. Õigeaegne märkamine, toetus ning kooli ja kodu tihe koostöö aitab lastel kooliskäimise motivatsiooni hoida. Kõik algab ennetusest!

Kõik vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased on oodatud kooli kontaktõppesse, kuid isolatsioonis viibijad õpivad iseseisvalt kodus. Seega on pereliikme toetav hoiak, tähelepanelikkus ning tihe suhtlus kooliga väga olulised aspektid tekkinud olukorraga kõige edukamalt toime tulla.