Nädala info 01. – 05.10.2021

 • Õpilaste kiirtestimist korraldab kooliõde koostöös juhtkonnaga. Õpetaja klassiruumis testimist läbi ei vii. Klass kutsutakse testimisele aulasse.
 • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast), HTM-i lühikokkuvõte https://www.hm.ee/sites/default/files/viiruse-leviku-takistamine-haridusasutustes-kokkuvote.pdf
 • Pöörata erilist tähelepanu käte pesemisele ja ruumide tuulutamisele. Kui ilm vähegi lubab, suuname õpilased vahetunnis õue.
 • 9. – 12. klassi õpilastel võimalus sooritada kirjalike tööde järelevastamisi ka KOLMAPÄEVA hommikul kell 8.00 – 8.45 ruumis nr 44. Järelevastamise regisreerimise leht asub veebis  https://forms.office.com/r/TTJ6y6NG9E 
 • Koolimajas kanname vahetusjalatseid!

E, 1.11

 • Malering noorematele õpilastele kell 12:55 – 13:40 virtuaalreaalsuse klassis

T, 2.11

 • Kell 14:30 õpetajate infokoosolek Teamsis

K, 3.11

 • S. Kangert koolitusel „Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas“ TLÜ

N, 4.11

 • Algab riigikaitsekursus gümnaasiumiastmele (7. – 8. tund)
 • Malering vanematele õpilastele kell 15:40 – 16:25 virtuaalreaalsuse klassis
 • S. Kangert koolitusel „Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas“ TLÜ

R, 5.11

 • Ü. Tomingas “Euroopa keeleõppe raamdokument 20 ja raamdokumendi uuendused” seminaril, Pärnu
 • K. Aruste õpingutel TÜ-s põhikooli mitme aine õpetaja õppekaval

L, 6.11

 • R. Himmaste ja T. Lilienthal-Üle „Õpilaste aktiviseerimine matemaatikatunnis digi- ja distantsõppe perioodil“

EELINFO

 • 8. nov politseiloeng 5. – 6. kell 9.50 – 10.35 ja 7. – 8. klassidele kell 10.55 – 11.40
 • 11. nov 8.a klass osaleb haridusprojektis „Koolipäev teatris“ (lõiming: kirjandus – kehaline kasvatus – füüsika), Tartu
 • 12. nov M. Eier ja R. Himmaste füüsikaõpetajate sügisseminaril Voorel