08. – 12.11.2021

 • Õpilaste kiirtestimine esimese tunni ajal klassides E, K ja R. Õpetajate/koolitöötajate testimine enne tundi minemist/tööpäeva algust.
 • Kodus karantiinis olevatele õpilastele, kes on soovinud osaleda ainetunnis, anname Teamsi vahendusel võimaluse õppetöös osalemiseks. Need õpilased, kes tunniplaani järgselt Teamsis ei osale, saavad iseseisvaks õppimiseks ülesanded eKoolis. Kui võimalik annab õpetaja hindelisi töid kodus teha.
 • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast).
 • Pöörame erilist tähelepanu käte pesemisele ja ruumide tuulutamisele. Kui ilm vähegi lubab, suuname õpilased vahetunnis õue.

E, 8.11

T, 9.11 KADRIMARDI HALLOWEENI PÄEV

 • Kell 14.30 aulas Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi auhinna üleandmine, osalevad V ja 4B klass ning kutsega kutsutud külalised
 • Kell 14:30 ÕT koosolekud

K, 10.11

N, 11.11

R, 12.11

 • M. Eier ja R. Himmaste füüsikaõpetajate sügisseminaril Voorel

EELINFO

 • 16.11 politsei loeng aulas – “Internetis käitumine”
  • 3. tund VIII a klass
  • 4. tund VI klass
  • 5. tund VIII b klass
 • 17.11 politsei loeng aulas – “Internetis käitumine”
  • 3. tund V klass
  • 4. tund VII b klass
  • 5. tund VII a ja VII c/d klass