Nädala info 15. – 19.11.2021

 • Kiirtestimine E ja N õpilastel esimese tunni ajal klassides, õpetajatel/koolitöötajatel enne tundi minemist/tööpäeva algust (HTMi soovitus testida edaspidi 2 korda nädalas).
 • Kodus karantiinis olevatele õpilastele, kes on soovinud osaleda ainetunnis, anname Teamsi vahendusel võimaluse õppetöös osalemiseks. Need õpilased, kes tunniplaani järgselt Teamsis ei osale, saavad iseseisvaks õppimiseks ülesanded eKoolis. Kui võimalik annab õpetaja hindelisi töid kodus teha.
 • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast).

E, 15.11

 • eKoolis avatud 1. – 3. klassile II trm valikainetesse registreerimine
 • kodanikupäeva viktoriin 15. -28.nov.

T, 16.11

 • Politsei loeng “Internetis käitumine”, aulas
  • 3. tund VIII a klass
  • 4. tund VI klass
  • 5. tund VIII b klass
 • Sekretär M. Küttim Tööinspektsiooni veebiüritus “Töötervishoiupäev” kell 11.00 – 14.25.
 • kell 14.30 õpetajate infokoosolek Teamsis

K, 17.11

 • Politsei loeng “Internetis käitumine” aulas
  • 3. tund V a klass
  • 4. tund VII b klass
  • 5. tund VII a ja VII c/d klass
 • 4 – 5 kl poiste rahvastepallivõistlus Kilingi-Nõmmes, väljasõit kell 8.30, saatja õp. I. Saar
 • Sekretär M. Küttim Tööinspektsiooni infohommikul “Juhendamine ja väljaõpe” veebis kell 9.45 – 12.00.

N, 18.11

 • kell 10.45 aulas Koidulauliku luulekonkurss, osalevad 5 – 12. kl deklameerijad
 • S. Hunt Rahatarkuse mentorklubi koolitus

R, 19.11

 • kell 13.00 – 17.00 viie maakonna Ettevõtlike Koolide ühine koolituspäev „Õppeainete lõiming II ja III kooliastmes“ veebikeskkonnas

EELINFO

 • 25.11 7.a klass Pernova Loodusmajas (KIK-i projekt) – STEAM: kaardid, orienteerumine ja geograafilised koordinaadid, väljasõit kell 8.00, tagasi 11.15 ja jätkub koolipäev (5. – 7. tund), saatja õp. Sikkal
 • 25. ja 26.11 boonuspäevad tublidele õpilastele
 • 26.11 pannakse välja I trm kokkuvõtvad hinded (hiljemalt kell 15.00)
 • 26.11 8.a kl tüdrukute loovtööna viiakse I kooliastme loovuspäeva raames läbi 1. – 3. kl matkamäng, LT juhendaja K. Palu
 • 26.11 Best of English 8. -12. kl õpilastele, koordineerib Ü. Tomingas
 • 26.11 12. kl UT/PT kaitsmine, koordineerib H. Arumäe
 • 29.11 kirjanduslik mälumäng kooliraamatukogus, korraldab E. Rand