Nädala info 30.05 – 03.06.2022

E, 30.05

 • põhikooli eesti keele lõpueksam kell 10:00 ruumis nr.48
 • algavad logopeediliste laste arenguvestlused (läbiviija logop. A. Jürgenstein)

T, 31.05

 • õpetajate infokoosolek kell 14.30 ruumis nr 44
 • vilistlaskogu koosolek 17:30
 • JPL koosolek kell 18:30 – 21:30 söögisaalis
 • 1. kl teadussuuna õpilased õppekäigul Kurgja Talumuuseumis, väljasõit kell 11:45, saatja õp. Ü. Ütt

K, 01.06 SPORDIPÄEV

 • 2. – 8. kl, 10 – 12. kl (
  • kell 9:00 rongkäik koolimaja juurest staadionile
  • hommikuputru ei pakuta
  • pikapäevarühma sel päeval ei toimu
 • I klassid ja V klass õppekäigul Rakvere Politseimuuseumis ning Vasta Kooli ürdiaias, saatjad klassijuhatajad ja õp H. Arumäe.
 • 10. klass õppeekskursioonil Stockholmis, saatjad R. Kivisild ja S. Hunt

N, 02.06

 • e-viktoriin „Olen rahatark“ majandustundide raames osalevad 4.b ja 6. klass, koordineerib õp. S. Enok
 • õp. E. Vaino ja 7. kl poisid õppekäigul Piesta Kuusikaru talus, väljasõit kell 8:00.
 • 10. klass õppeekskursioonil Stockholmis, saatjad R. Kivisild ja S. Hunt

R, 03.06

 • Pärnumaa 2022. aasta õpilaste tänupäev Pärnu Muuseumis, väljasõit kell 10:00
 • rahatarkuse loeng:
  • kell 12:00 VI kl
  • kell 13:00 VII a kl
 • VG kooliaias külas Varstu Kool (kell 13:00 – 14:30)

EELINFO

 • 06.06 põhikooli matemaatika lõpueksam ruumis nr. 42 algusega kell 10:00
 • 6.- 10.06 PROJEKTINÄDAL
  • tunniplaanijärgseid tunde ei toimu, aga koolipäev toimub;
  • hommikuputru ja oodet ei pakuta;
  • lõunasöök klassidel tavapärastel kellaaegadel;
  • pikapäevarüma ei toimu.
 • 6.06 III trm ja aastahinnete väljapanemine (e-päevikus 13.06 kuupäevaga)
 • 8.06 õppenõukogu (III trm kokkuvõte, üleminekuklassi üleviimine, täiendavale õppetööle suunamine, tunnustamine)
 • 9.06 VI – VIII kl 50 õpilast preemiaekskursioonil Pärnu-Jaagupi kõrsiku vabrikus
 • 9.-11.06 laululaager Võrus (osaleb 9 poissi)
 • 10.06. TUBLIDE TÄNUREIS PÄRNUSSE (34 õpilast 4.-12. klassist, klassijuhtajad esitavad 2 õpilast oma klassist). Päevakava:
  • 10.45 – kooli sööklas lõuna
  • 11.00 – start Vändra Gümnaasiumi ees.
  • 12.00 –13.00 Giidi tuur Pärnu linnas (algab Pärnu Hotelli eest)
  • 13. 30 – 15.30 Vabaajakeskuses OKOK klassibowling/golf
  • 15.45 väike piknik Vallikäärus, iga õpilane võtab midagi meelepärast ise kaasa.
  • 17.00–18.00 Ringkäik uues Pärnu Politseijaoskonnas (kõigil peab kaasas olema isikut tõendav dokument)
  • 18.00 – tagasisõit kooli juurde.
 • 14.06 põhikooli valikeksam(id)
 • 16.06 Õppenõukogu (põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine)