Nädala info 28.08 – 01.09. 2023

                                    Sündmus 
E, 28.08

 

 • 2. – 4. kl õpilastele õpikute ja töövihikute väljastamine kooliraamatukogust kell 9:00 – 17:00
 • Jätkuvad täiendavad õppetööd (kuni 29.08.23)
 • Töökavade koostamine
 

T, 29.08

 • 5. – 9. kl õpilastele õpikute ja töövihikute väljastamine kooliraamatukogust kell 9:00 – 17:00
 • KiVa tiimi koosolek kell 8.00 (klass 4)
 • Vebinar „Kuidas kasutada Chat GPT haridusasutuses“
K, 30.08
 • Õppenõukogu kell 10:00

Päevakord:

 1.  täiendavate õppetööde sooritamine ja üleminekuklassi üleviimine
 2. 2022 – 2023. õa kokkuvõtted
 3. Lapsevanemate avalduse
 4. Õpilaskodu kodukorra muudatused (arvamuse andmine)
 5. Rahuloluküsitluse ülevaade
 6.   Üldtööplaani tegevuskava
 7. Õpetaja ja klassijuhataja ametijuhendi ülevaatamine
 8.  Vilistlaskogu stipendium
N, 31.08
 • Kell 9:30 KiVa tiimi ja I – IX klasside (k.a väikeklasside) klassijuhatajate kokkusaamine ruumis nr.44
R, 01.09
 • Kell 9:30 kooliaasta avaaktus (võimla) ja klassijuhatajatund

Ujumiskursus Tootsis: 

 •  T, 05.09.23  III b kl I grupp, väljasõit kell 11:35

  III b kl II grupp, väljasõit kell 12:30

 •  N, 07.09.23  II a kl I grupp (II grupp järgmisel nädalal), väljasõit kell 12:30
 • E, 11.09.23 III a kl I grupp, väljasõit kell 11:35

  III a kl II grupp, väljasõit kell 12:30

15.09 Lüdigi saali hooaja avakontsert Johan Randverega.