Nädala info 14. – 18.10.2019

 • VG ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum – näituse ülespanek konkursile esitatud kavanditest ja praktikumitiimi moodustamine.
 • Võimalus on kuulata loengut lähisuhte/kohtinguvägivallast. Räägib piirkonnapolitseinik Alar Abel, 7.- 12.klass. Loeng kestab 45 minutit. Kel soovi andke märku eposti teel sotsiaalpedagoog@vandra.ee.
 • Sellest nädalast 6. – 12. klassi puuviljavahetund on nende söögivahetunnil.
 • Jätkub HITSA veebikoolitus 4. nädal (23.09 – 17.11.19) matemaatika- , loodus- ja loovainete õpetajatele.

E, 14.10.19

 • Klassijuhatajatunnis
  • toimub E. Nurga nimeline matemaatika peastarvutamisvõistlus, ülesandeid 30, aega 10 min;
  • boonuspäevad, vt kodukord punkt 8. boonuspäevad – see on õpilasele antav võimalus kasutada 1-2 vaba päeva kooliväliseks enesetäiendamiseks. Kaks vaba päeva saab õpilane, kelle jooksvad hinded on “4” ja “5” ja puuduvad tegemata õppetööd (eKoolis ei ole “T”-sid) ning ei ole põhjuseta puudumisi. Ühe vaba päeva saab õpilane, kes trimestri jooksul on võimetekohaselt õppinud (võib jooksvate hinnete sees olla 1-2 “3”) ja puuduvad tegemata õppetööd (eKoolis ei ole “T”-sid) ning ei ole põhjuseta puudumisi;
  • märkame ja sekkume, Vändra Gümnaasiumi kodukord punkt 2.1.2. Õpilane ei kanna solvava ja/või sobimatu sümboolikaga riietust ega kanna kooliruumides peakatet või kapuutsi (v.a tervislikel põhjustel).

T, 15.10.19   lühendatud tunnid   

 1. tund 8.00 – 8.30
 2. tund 8.40 – 9.10         
 3. tund  9.20 – 9.50  I söögivahetund (9.50 – 10.05)
 4. tund 10.05 – 10.35
 5. tund 10.45 – 11.15  II söögivahetund (11.15 – 11.30)
 6. tund 11.30 – 12.00 Pikapäeva oode 12.00

Puuviljavahetundi täna ei toimu!

 • Kell 10.45 – 12.15 aulas 9.a, 10. -12. kl õpilastele hõimupäev – TÜ lektori Madis Arukase loeng “Läänemeresoome väikerahvad ja meie ununevad juured” (projekti “Eesti keele päevad haridusasutustele” raames).
 • Kell 12.00 ainekavade täiendamine ja uuendamine töörühmades.

K, 16.10.19 

 • Kultuurimajas kell 12.00 VAT Teatri etendus “Pal – tänava poisid” ( 6.-9. kl õpilased, kes lähevad teatrisse, söövad kell 11.30).
 • KiVa tiim kell 11.00 – 15.00 KiVa kogemuspäeval Pärnus.

N, 17.10.19

 • Ettevõtliku kooli haridusfestival Paides, osalevad 8. klassid, õpilastega kaasas M. Privits.
 • III klass Tartu Kunstimuuseumis KiVa teemalises muuseumitunnis, õpilastega kaasas R. Kirkmann ja A. Mägisalu.
 • Peale teist tundi (kell 9.40) sõidab I klass Kurgjale muuseumitundi, õpilastega kaasas E. Kitsnik ja K. Reimann.
 • Hammaste profülaktiline kontroll dr. Kalajase juures – 2. tund 5.a klass, 3. tund 5.b klass, õpilastega kaasas L. Rõõmusaar.

R, 18.10.19 

 • 12. kl loodusvaldkonna e-test kell 9.50 – 11.40 arvutiklassis, koordineerib infojuht.
 • Kaks 7. kl õpilast GPS-võistlusel Pärnus, väljasõit kell 9.50, start kell 11.00 Pärnu rannapargis.
 • Hammaste profülaktiline kontroll dr. Kalajase juures – 2. tund 8.a ja 8.b klass, 3. tund 7.klass, õpilastega kaasas L. Rõõmusaar.
 • 6.a klass õppekäigul Tallinnas, väljasõit kell 8.00, õpilastega kaasas K. Palu ja E. Kitsnik.
 • 18. – 20.10.19 Eesti Õpilasesinduste Liidu vabariiklik üldkoosolek Vändra Gümnaasiumis.
 • Sügisvaheaeg 21. – 27. oktoober
 • Õpetajad tegelevad 
  • ainekavade uuendamisega;
  • IÕK või töökavade koostamisega;
  • loodusainete-, matemaatika ja loovainete õpetajad jätkavad HITSA Digivõtme veebikoolitusega.
 • 24.10.19 M. – L. Jaanson koolitusel “Õppimise mitu palet”.
 • 25.10.19 I. Saar ja M. Mägisalu koolitusel “Kehaline kasvatus ja õpilaste motivatsioon”.
 • 24. – 25. oktoober E. Rand ja R. Kivisild  KiVa baaskoolitusel Tallinnas.

Eelinfo 

 •  30.10.19 kell 18.00 aulas VG lastevanemate üldkoosolek – osaluskohvik   (sel päeval klassikoosolekuid ei toimu).
 • Innove e-testid
  • 28.10.19 VI a klassi lugemis- ja matemaatikapädevustest 5. ja 6. tunni ajal arvutiklassis, koordineerib infojuht;
  • 29.10.19 VI b klassi lugemis- ja matemaatikapädevustest 2. ja 3. tunni ajal arvutiklassis, koordineerib infojuht;
  • 30.10.19 III klassi lugemis- ja matemaatikapädevustest 3. ja 4. tunni ajal arvutiklassis, koordineerib infojuht.