Nädala info 11. – 15.10.2021

 • Haigustunnusega (nohu, köha, peavalu, halb enesetunne) õpilane ja koolitöötaja jääb koju!!!
 • Kui õpilane on tulnud haigustunnusega kooli, saadab õpetaja ta KOJU (mööda koolimaja haigustunnusega õpilane ei liigu)!
 • Täiskasvanutel soovitatav kanda koolimajas maski!
 • Hoiame majas hajutatust ja „mulli“, võimalikult vähe erinevate õpilaste omavahelisi kokkupuuteid.
 • Vahetundidel suuname lapsed õue ja TUULUTAME klassiruumid!
 • KIK-i projektide jt. õppekäikude läbiviimine on lubatud, kui minnakse klassipõhiselt ja seal ei osale teiste koolide õpilasi.

Selgituseks koolis toimunud lähikontakti puhul:

 • vaktsineerimata õpilased ja õpetajad jäävad täielikku kodusesse karantiini ja erisusi teha ei ole võimalik,
 • kui on olemas alaealise noore lapsevanema nõusolek last testida, siis suunatakse ta kiirtestima ning negatiivse tulemuse korral saab jätkata koolis käimist lihtsustatud karantiini alusel,
 • kõik vaktsineeritud lähikontaktsed jäävad karantiini kohustusest välja ja võivad koolis käimist jätkata senikaua kui ei ole sümptomeid,
 • Terviseameti palvel edastab kool lastevanematele kirja, kelle lapsed jäävad lihtsustatud karantiini, sest Terviseamet ei võta ise lihtsustatud karantiinis olevate laste/õpilastega ühendust. Terviseamet teavitab karantiini kohustusest vaid neid, kes on suunatud täielikku kodusesse karantiini.
 • Lihtsustatud karantiiniperioodi jooksul ei ole lubatud käia avalikes kohtades (kinos, kohvikus, teatris jms), osaleda kooli välises huvitegevuses ja üritustel. See tähendab, et 10 päeva jooksul pärast lähikontakti võib käia vaid üldhariduskoolis.

E, 11.10

 • Alustab tööd IT-juht Heinrich Laan
 • Ia klass osaleb Pernova Loodusmaja õppeprogrammis „Loovad mängud taimedega“ (KIK), väljasõit kell 9.10

T, 12.10

 • Kell 14.30 õpetajate infokoosolek Teamsis

K, 13.10 Enn Nurga 86. sünniaastapäev

 • 1. – 9. kl peastarvutamisvõistlus (viiakse läbi matemaatikatundides)
 • Juhtimiskoolituste sari ÕF juhtidele, koordineerib EVK koordinaator S. Hunt
 • 7.b klass õppekäigul Haapsalus, õpilastega kaasas M. Sooniste ja Ü. Ütt
 • Õpioskuste talgupäev, osaleb 6. kl võistkond, juhendab S. Enok, toimub koolis kohapeal

N, 14.10

 • Esseekonkurss „Minu riik“ 9. -12. klassile, koordineerib õp. Heli Buht
 • 16.00 – 17.30 veebikoolitus „Opiqu kasutamine õppetöös“ (Zoomis)
 • S. Hunt ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogrammil (Tallinnas)

R, 15.10

 • S. Hunt ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogrammil (Tallinnas)

Eelinfo

18.10 kell 10.45 arvutiklassis X klassi III kooliastme matemaatika e-test

20.10 osaleb Ib klass Pernova Loodusmaja õppeprogrammis „Loovad mängud taimedega“

27.10 kell 9.00 – 12.15 sisekoolitus õpetajatele „Refleksioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju“, koolitaja Ervin Laanvee