Tunnustati valla haridustöötajaid

Meie koolist pälvis õpetaja Ester Vahter

AASTA KOOLIÕPETAJA 2021 tiitli!

Õpetaja Ester Vahter töötab Vändra Gümnaasiumis alates 1981. aastast, seega juba 40 aastat! Kolleegina on ta hea huumorisoonega, põhjalik, konkreetne ja otsekohene. Vene keele õpetajana hoiab ta keeleõpet igati au sees, samuti oskab Ester luua ja hoida õpilastega häid suhteid ning on klassijuhatajana paljude vilistlaste lemmikõpetaja.

Pikaaegse pühendunud töö eest sai tänu ka õpetaja Ene Kitsnik, kes on Vändra Gümnaasiumis õpetanud 30 aastat!

Enet peetakse kaaslastega arvestavaks, hoolivaks ja rõõmsameelseks klassiõpetajaks, kes on alati koostöövalmis ja tegus. Õpilased hindavad tema positiivset ellusuhtumist ja rahulikku olekut.

Koolitöötajatest said ära märgitud meie kooli medõde Aet Lepla ja töömesilane Märt Pärnoja.

Märti tänati äärmiselt vastutuleliku ja kohusetundliku ning igakülgse koostöö eest koolipere aitamisel
ja abi eest kooli renoveerimistöödel ning muusikakooli kolimisel. Aeta tänati igakülgse koostöö ja panuse eest kooli tervishoiu toetamisel viimastel keerulistel aastatel.