Eelinfo novembriks

EV Valitsus kehtestas uued eneseisolatsiooni ja testimise korra muudatused koolides ja huvihariduses, et paremini katkestada nendes keskkondades levivaid koroonaviiruse nakkusahelaid õpilaste hulgas.

Uuendatud kord puudutab kõiki üldharidus- või kutsekooli õpilasi, kes pole vaktsineeritud ega COVID-19 läbi põdenud. Kord näeb ette, et koolis või huvihariduses aset leidnud lähikontakti korral tuleb kohe pärast sellest teadasaamist jääda koju ja teha mitte varem kui kontaktist möödumise 4. päeval koroonaviiruse PCR test. PCR test tuleb teha avalikes testimiskohtades. Kui testi tulemus on negatiivne, võib õpilane jätkata nii kooliskäimist kui huviringides osalemist. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spa-s, kohvikus käimine, on 10 päeva pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju.

Koole ja huviharidust puudutav korraldus jõustub pärast koolivaheaega, alates esmaspäevast, 1. novembrist. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korraldused ja seletuskirjad kodulehel kriis.ee .

  • alustab gümnaasiumiastme riigikaitse valikkursus (N 7. – 8. tund ruum 44), õpetaja Kristo Sinivee;
  • alustab malering, õpetajaks Tarvo Seeman, toimub: esmaspäeviti kl 12:55-13:40 (fookuses pigem nooremad) ja neljapäeviti 15:40-16:25 (vanematele klassidele) Virtuaalreaalsuse klassis.
  • Alates 01. novembrist on võimalus 9. – 12. klassi õpilastel sooritada kirjalike tööde järelevastamisi ka KOLMAPÄEVA hommikul kell 8.00 – 8.45 ruumis nr 44. Vastamisele registreerimine eKooli vestlustes või SIIN.