I klassid õppekäigul

Vändra Gümnaasiumi esimesed klassid on nüüdseks puid uurinud  ning nende kohta teadmisi  ammutanud mitmest
kandist. Nimelt on toimunud loodusõpetuse tunnid nii sees kui väljas ja nüüd lisaks ka õppekäik Pernova 
Hariduskeskusesse, mis toimus tänu KIKI-I toetusele.  

Esimesed klassid osalesid õppeprogrammis “Loovad mängud taimedega”, kus peale teadmiste hankimise  sai veel teha kunsti. Teadmisi näidati viktoriinis ning kunstioskusi näidati  taimetrükis.  Saadi teada uusi teadmisi puude vallas. 
Näiteks, et pihlaka vili on hoopis õun, mitte mari.  

Huvi pakkus ka Pernova Loodusmaja sisemus ja arhitektuur. Nendega saab tulevikus tutvuda.  Jääme huviga ootama
järgmisi õppekäike sinna majja.  

Õpetaja Riina Kirkmann