Silma õpikoja külastus

4. oktoobril külastasid 3.a ja 3.b klass KIK-i projekti raames Silma õpikoda, kus läbiti programm „Õpime looduses matemaatikat“. Läbi mänguliste tegevuste looduses said kinnistatud teadmised hulkade loendamisest. Samuti õpiti looduses ja enda ümbruses märkama erinevaid kujundeid. Lisaks sai treenitud silma mõõdutäpsust matkal kohatud objektide suurusi hinnates ja neid mõõtes. Tegevuste käigus korrati üle ka liitmine ja lahutamine saja piires. Matemaatika õppimine looduses oli huvitav ja pakkus võimalust õppimisest rõõmu tunda!
 
Tekst ja fotod: õp. Kadi Aruste