Autori Gerda-Liis Kuusk postitused

Vändra Gümnaasium 100 ja emakeelenädal

Käesoleval emakeelenädalal saab almanahhide abil loodud ajasild tänaste ja aastate taguste kooliõpilaste vahel. Juubeliaasta keelenädal koosneb viiest ettevalmistavast tegevusest ja kulmineerub almanahhipeoga. 

Kooli raamatukogu on selleks puhuks välja toonud kõik kogus arvel olevad almanahhid, mille ajaloo tutvustamisel tuleb appi Mari Nuut. Õpilastel on võimalus kogumikest otsida ja leida oma pereliikmete või tuttavate poolt loodut ja tutvustada. Loodetavasti inspireerib järgnev nädal noori autoreid tulevikualmanahhe sisuga täitma. 

Meie kooli esimene almanahh ilmus 60 aastat tagasi.

Selle andis 1962. aastal välja Vändra Keskkooli kirjandusring. Alustati lauluisa F.R.Kreutzwaldi mõttega “Loomistöö ei sünni ühel korral – esiteks on väike hämarik, siis vast tõuseb hele koidupuna viimaks kõrge valgus kuninglik.”
Aastal 1963 ilmus Vändra Keskkooli kirjandusringi järgmine almanahh.

Saateks on kooli tootmisõppe juhataja ning Ada Ermo kirjutanud: “Meie koolielu on rikastunud uue põhimõttega: õpi töötama – sinust kasvab inimene… Meie noored sulesepad ongi saanud innustust töö teemast. Jõudku nende südamest tulevad sõnad ka lugeja südameni ning pangu igaüht mõtlema selle üle, milline on tema osa meie suures rahumeelses töös.”
Vändra Keskkooli almanahh nr 3 ilmus 1966. aastal.

Väljaandja oli Eesti NSV Haridusministeerium. Almanahhi, mille kaanepildi kujundus õp Maire Kolli, on paigutatud ka kroonikat. Saatesõnas ütleb kooli parteialgorganisatsiooni sekretär: “…Mitmekesist temaatikat on pakkunud töö komsomoli- ja pioneeriorganisatsioonis. Kõik pole meistrid, kuid arvan, et olulisem on tahe jagada oma muljeid, rõõmu, usaldada inimest ja tundma õppida inimest.”

4. almanahh ilmus 2007. aastal.

Väljaande koostamine oli seotud kooli 85. juubeliga. Värvilise kaanepildi autorid on Katrin Koger ja Maria Oselein. Kogumik algab Vändra Gümnaasiumi filosoofia tutvustusega.

Vändra Gümnaasiumi almanahh “Esimesed read -5” aastast 2012 on pühendatud kooli 90. sünnipäevale.

Kogumiku sisu on jaotatud teemadeks , kuhu õpilased on pannud kirja oma mõtted enda, spordi, looduse, inimsuhete, ühiskonna ja maailma teemadel. Värvilise kaanepildi autor on Kärol Valk.

1.b klass esitass 18.märtsil toimunud almanahhipeol jutukesi ning luuletusi VG praeguste vilistlaste sulest. Populaarseks osutus kõige värskem õpilaste tööde kogumik “Esimesed read -5”. 1.b Õpilased valisid selt välja järgmised teosed: Elviine- “Muta” autor Kristin Krais, Jasper- “Minu kool”  autor Lucette Pikkor, Johanna- “Nädal” autor Meryli Pool, Ronaldo-” Hundu” autor- Krissu Raudsepp, Raiten- “Taffi” autor Ander Terehhov, Mia Maria “Kallis sõber” autor Ly tempel, Kelly- “Minu kass” autor Getru Kurrot. Õpeta Riina Kirkmann luges luuletust “Kevad”1963. a almanahhist. Selle autoriks on Hiie Palu. 

Üleriigiline etluskonkurss “Koidulauliku valgel”

18. novembril toimus aulas üleriigilise etluskonkursi “Koidulauliku valgel” kooli eelvoor.
Välja anti 4 eripreemiat ja 4 edasipääsu piletit.

Vändra Gümnaasiumi lähevad esindama nooremas astmes Mia Saar ja Lisandra Jürimäe ja vanemas astmes Kärt Kõuts ja Kenneth Kõrgeperv.

XXV üleriigiline noorte etluskonkurss “Koidulauliku valgel” toimub 13. detsembril 2021, Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Konkursil esitatakse lisaks Koidula loomepärandile ka teiste autorite loomingut. Tänavune Koidula kaasautor on Jaan Kaplinski.

Konkursi korraldajateks on Pärnu Koidula Gümnaasium, Koidula Muuseum ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond. 

Tugevat närvi ja kõlavat häält omadele!

Palju õnne! Selgunud on Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi parimad lood!

Täna selgusid haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ laureaadid. Parimad kuulutati välja täna toimunud virtuaalsel hariduskonverentsil „Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole imeloom!“. Kokku esitati tänavusele konkursile 103 lugu neljas erinevas kategoorias.

Kategoorias „Parimad praktikad TULEMi rakendamisel”

Tunnustatakse õpetajat või õpetajate ühistööd, kes on nutikalt rakendanud õpetaja tööriista TULEM.

Esimese koha pälvis Vändra Gümnaasiumi projekt „Mutukad ja putukad“

TÄHELEPANU! OLULINE TEADAANNE!

Käesoleval koroonasügisel on kerkinud teravalt esile laste kooliskäimise ja koroonasse haigestumise teemad.

Palume pereliikmetel selles keerulises olukorras jälgida eriliselt tähelepanelikult oma lapse füüsilist ja vaimselt tervist. Tähelepanu tuleks suunata lapse õpimotivatsioonile ja tegutsemistahtele. Õigeaegne märkamine, toetus ning kooli ja kodu tihe koostöö aitab lastel kooliskäimise motivatsiooni hoida. Kõik algab ennetusest!

Kõik vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased on oodatud kooli kontaktõppesse, kuid isolatsioonis viibijad õpivad iseseisvalt kodus. Seega on pereliikme toetav hoiak, tähelepanelikkus ning tihe suhtlus kooliga väga olulised aspektid tekkinud olukorraga kõige edukamalt toime tulla.

Tunnustati valla haridustöötajaid

Meie koolist pälvis õpetaja Ester Vahter

AASTA KOOLIÕPETAJA 2021 tiitli!

Õpetaja Ester Vahter töötab Vändra Gümnaasiumis alates 1981. aastast, seega juba 40 aastat! Kolleegina on ta hea huumorisoonega, põhjalik, konkreetne ja otsekohene. Vene keele õpetajana hoiab ta keeleõpet igati au sees, samuti oskab Ester luua ja hoida õpilastega häid suhteid ning on klassijuhatajana paljude vilistlaste lemmikõpetaja.

Pikaaegse pühendunud töö eest sai tänu ka õpetaja Ene Kitsnik, kes on Vändra Gümnaasiumis õpetanud 30 aastat!

Enet peetakse kaaslastega arvestavaks, hoolivaks ja rõõmsameelseks klassiõpetajaks, kes on alati koostöövalmis ja tegus. Õpilased hindavad tema positiivset ellusuhtumist ja rahulikku olekut.

Koolitöötajatest said ära märgitud meie kooli medõde Aet Lepla ja töömesilane Märt Pärnoja.

Märti tänati äärmiselt vastutuleliku ja kohusetundliku ning igakülgse koostöö eest koolipere aitamisel
ja abi eest kooli renoveerimistöödel ning muusikakooli kolimisel. Aeta tänati igakülgse koostöö ja panuse eest kooli tervishoiu toetamisel viimastel keerulistel aastatel.

Maailmaprügikoristuspäev!

Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus. Aktsiooni jooksul korrastavad pea 180 riigi inimesed oma kodurannad, -metsad ja -teed prügist. 2019. aastast saadik on Eestis koristuse käigus pööratud tähelepanu eelkõige väikeprügile, sealhulgas pisiplastile ja suitsukonidele. Ühtlasi on Eesti koristuse südameasi noorema põlvkonna kaasamine ja üleüldine teadlikkuse kasvatamine.

AITÄH, noored, et aitasite oma kodukoha puhtamaks teha!

“Pärandivaderite” liikumine tänab meie õpilasi!

Tublid Vändra Gümnaasiumi noored võtsid projektinädala raames omaalgatuslikult ette Vändra mälestuskivide puhastamise. Õpilastele oli abiks õpetaja Silja Enok.

Usinatele õpilastele esines Koidula Muuseumi juhataja Elmar Trink, kes korrastatud mälestuskividega seoses viis läbi ajalootunni ning avas mälestuskivide tähtsust Eesti ajaloo kontekstis.

Lisaks mälestuskivide puhastamisele ja nende tutvustamisele valmis Navicup äpp. Äpist leiab mälestuskivide raja otsingust märksõna „Mälestuskivid Vändras“ alt.